polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

40-322 Katowice, ul. Wandy 6

Tel: (032) 350 00 75

Fax: (032) 209 77 06

kiwk@kiwk.katowice.pl

Jesteś w : Strona główna > Projekt Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Projekt

Projekt

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II".

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Projekt powstał na bazie opracowanego na zlecenie Miasta Katowice tzw. „Masterplanu" czyli planu uporządkowania gospodarki ściekowej.

Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji rozpoznane zostały potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji. „Masterplan" stanowił podstawę do prac projektowych, decyzji inwestycyjnych i faz przygotowawczych projektu.

 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest również kontynuacją zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. „Katowice - oczyszczanie ścieków".

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008, obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta (plan sieci zrealizowanych w pierwszym etapie).

 

Drugi etap, planowany do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu (plany sieci do realizacji w drugim etapie).

 

Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. Formalna i merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym i 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/09-00, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ 2007-2013.

 

24 stycznia 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II", stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Kolejna część projektu tzw. Faza II, która spełniała wymogi następnego konkursu, została w czerwcu 2012 roku zgłoszona do dofinansowania. Formalna oraz merytoryczna  I i II stopnia ocena wniosku zakończyła się również pozytywnie i 30 kwietnia 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/12, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013. 

 

 

                          

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych projektu

Etap II - Faza I  www.kanalizacja-katowice.pl

Etap II - Faza II www. faza2-kanalizacja-katowice.pl

 

 

 

Cel projektu

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Katowice.

Zapewni poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, poprawę jakości wód oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawę jakości zarządzania siecią.

Ponadto przyczynia się do realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

 

Logo projektu

 

 

Zakres projektu

 Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" obejmuje:

 • Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych
 • Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki [Q=18.000 m3/d]
 • Modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie [Q=14.000 m3/d]

 

 

Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

 •   Kanalizację sanitarną - 161 km
 •   Kanalizację ogólnospławną - 20 km
 •   Kanalizację deszczową - 49 km
 •   Wodociągi - 0,7 km
 •   Przelewy burzowe - 5 szt.
 •   Przepompownie - 23 szt.
 •   Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 

 

w tym zakres objęty dofinansowaniem z Funduszu Spójności:

FAZA I

 • Kanalizacja sanitarna - 64 km
 • Kanalizacja ogólnospławna - 17 km
 • Kanalizacja deszczowa - 19 km
 • Przelewy burzowe - 5 szt.
 • Przepompownie - 13 szt.
 • Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty
FAZA II
 • Kanalizacja sanitarna - 69 km
 • Przepompownie - 9 szt.

 

Decyzje o pozwoleniu na budowę

 

 

Wartość projektu

 

 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest jednym z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w Katowicach. Jego szacunkowa wartość wynosi około 640 mln złotych.

 

W części objętej pierwszym wnioskiem zgodnie z aneksem z 19.03.2013 r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-215/09-00 z 01.10.2010 r.:

- Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 260 856 136 PLN

- Koszty kwalifikowane realizacji projektu wynoszą: 144 841 124 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż: 123 114 956 PLN

 

W części dotyczącej drugiego wniosku zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-304/12 z 30.04.2013 r.:

- Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 203 602 968,38 PLN

- Koszty kwalifikowane realizacji projektu wynoszą: 104 561 878,40 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do:  88 877 596,64 PLN

 

Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków finansowych stanowią środki własne i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

W dniu 05.04.2012 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 190/2012/WN12/OW-KI-PSIB o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości maksymalnej, łącznej kwocie dopłat w wysokości 7.917.758,38 PLN.

 

 

 

  Zadania realizowane

 

Roboty budowlane:


 

Zadania realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

FAZA I

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach

 

Kontrakt 5A: okolice ul. Moniuszki

Wartość umowy: 9 542 387,67 PLN brutto

Wykonawca: Energopol Południe S.A., Sosnowiec

Kontrakt 5B: rejon aleji Korfantego, Nowy Świat, Gnieźnieńska, Strażacka, Karłowicza, Słoneczna, Koziołka, osiedle Alfreda

Wartość umowy: 12 108 967,22 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum: PPU Ergopol Sp. z o.o. Katowice, PBD Drogopol - ZW Sp. z o.o., Katowice

Kontrakt 5C: rejon ulic Nadgórników, Ścigały, Kopalniana, Markiefki, Katowicka, Nowotarska, Wrocławska, Morawska, Wiertniczej, pod Roździeńskiego, Hałubki, Waleriana, Graniczna, Raciborska, Kozielska, W.Pola, Bocheńskiego, Chodnikowa, Ścianowa, Wyciągowa, w rejonie ROD „Dobra Nadzieja", wzdłuż Gliwickiej od przedszkola do Wiśniowej, Ossowskiego, Kolońskiej, Kosshuta, Upadowej, Kochłowickiej, Pl. Londzina, Gliwicka, Bocheńskiego, Upadowa, Żeliwna, Pukowca

Wartość umowy: 46.610.065,33 brutto

Wykonawca: Pol-Aqua S.A., Piaseczno

Kontrakt 5C.1: ulica 1-go Maja (od Staszica do Marcinkowskiego)

Wartość umowy: 4 120 287,36 brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o. o., Katowice

Kontrakt 5C.2: 1-go Maja, Bogucicka

Wartość umowy:

Wykonawca: Konsorcjum: Jaekel - Bud- Tech Sp. z o.o. Chorzów, Median Sp. z o.o. Świętochłowice

Kontrakt 5C.3: os. Witosa, Kwiatkowskiego, Barlickiego, Bardowskiego, Mościckiego, pl. Św. Herberta, Rataja

Wartość umowy: 5 929 821,22 brutto

Wykonawca: Konsorcjum: TKS Sp. z o.o. Katowice, ZPU Telgaz Eugeniusz Wiatrak, Katowice

Kontrakt 5C.4: Załęska Hałda, Dobrego Urobku, Okrężna, Brygadzistów, Przodowników, Przekopowa, Wrębowa

Wartość umowy: 7 499 218,66 brutto

Wykonawca: PRInż Holding S.A., Katowice

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

 

Kontrakt 6A: rejon ulic Kuźnickiej, Śmiłowickiej, Panewnickiej, Łąkowej, Gromadzkiej, Wietnamskiej, Kijowskiej, Panewnickiej, Ludowej, Nad Strumieniem, Książęcej, Chmielnej, Jaworowej, Spółdzielczości, Jaworowej Tylnej.

Wartość umowy: 12 078 939,06 PLN brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" S.A., Piaseczno

Kontrakt 6B: rejon ulic: Siennej, Warzywnej,  Szpaków, Czyżyków, Gawronów.

Wartość umowy: 6 099 936,99 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Kontrakt 6C: rejon ulic Jeżynowej, Borówkowej, Widłaków, Skrzypów, Paproci, Franciszkańskiej, Zagrody, Emerytalnej, Związkowej, Rzeszótki i Kłodnickiej, Kołobrzeskiej i Gajowej.

Wartość umowy: 7 084 301,25 PLN brutto

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.Kobierzyce.

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

 

Kontrakt 7A: rejon ul. Tartaczna, Sokołowskiego, Laskowskiego, Samsonowicza, Domeyki, Budryka, Strzeleckiego, Bohdanowicza, Goetla, Szebesty, Bielska, Kaskady, Sumów, Nagietek, Piwonii, Pomorskiego, Rafała, Rolniczej, Niezapominajek, Zaopusta, Kamieńskiej, Szarotek, Szczupaków, Łososiowej, Jesiotra, Jargonia

Wartość umowy: 22 185 341,20 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. Ruda Śląska, Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Katowice

Kontrakt 7B: rejon ul. Boya-Żeleńskiego, Filaka, Chęcińskiego, Lepszego oraz Kściuczyka

Wartość umowy: 15 270 758,32 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum PBI Telbud Sp. z o.o. Katowice, Z.P.U. Telgaz Sp. z o.o. Katowice

Kontrakt 7C: rejon ul. Złocieni, Śnieżyczek, Krokusów, w części ul. Konwalii, w rejonie ul. Strzelnica, oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej do włączenia w ul. Marzanny

Wartość umowy: 1 566 491,48 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura Pawłowice, CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o. Świerklany

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach

 

Kontrakt 8A: rejon ulic Strzelców Bytomskich, 9 Maja, Grzegorzka, Milowicka, Wyrobiskowa, Wiktora Siwka, Styczniowa, Pod Młynem, Dytrycha, Borki

Wartość umowy: 13 514 158,71 PLN brutto  

Wykonawca: SKANSKA S.A. Warszawa

Kontrakt 8B: rejon ulic Obrońców Westerplatte, Siewna, Hallera, Kuśnierska

Wartość umowy:  1 449 927,08 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

Kontrakt 8C: rejon ulic Morawa, Osiedlowa, Sucharskiego, Przelotowa

Wartość umowy:  4 514 114,76 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

Kontrakt 8D: rejon ulic Bednorza, Olchawy, Wańkowicza, Zamenhoffa

Wartość umowy:  1 763 799,09 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach mapa

Kontrakt 9

Wartość umowy: 10 405 946,35 PLN brutto

Wykanawca: Instal Kraków S.A.

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach mapa 

Kontrakt 10

Wartość umowy: 35 548 360,00 PLN brutto

Wykanawca: Instal Kraków S.A.

 

FAZA II

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Radocha

Zadanie 1              Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Oswobodzenia

Część I

Wartość umowy: 3.441.299,56 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Część II                 

Wartość umowy: 4.778.056,06 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum ERGOPOL Sp. z o.o., Katowice (Lider) i DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice (Partner)

Część III                

Wartość umowy: 1.663.412,03 PLN brutto

Wykonawca: INSTBUD Sp.J., Gdów

 

Zadanie 2              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice 

Wartość umowy: 602.700,00 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR-BIS Sp.J., Sosnowiec

 

Zadanie 3              Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. Krakowskiej

Wartośc umowy: 1.500.271,59 zł brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM PIB Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp.J., Sosnowiec (Partner)

 

Zadanie 4              Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Hodowców i Oswobodzenia

Wartość umowy: 565.386,86 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 5              Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, Niwnej, Grodowej,    Zamkowej

Zadanie 6              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Grodowej

Wartość umowy: 3.622.662,42 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 7              Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów

Zadanie 8              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku

Wartość umowy: 3.179.709,04 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 9              Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, Bzów

Zadanie 10            Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej

Wartość umowy:  1.816.411,17 PLN brutto

Wykonawca: Silesia Constructions Sp. z o.o., Łaziska Górne

 

Zadanie 11            Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku 

Wartość umowy: 565.386,86 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Zadanie 12            Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Leśnego Potoku

Wartość umowy:  202.945,84 PLN brutto

Wykonawca: HYDRO-SERVICE Sp.J., Wojkowice

 

Zadanie 13            Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny

Wartość umowy: 1.733.248,35 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 14            Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.

Część I   

Wartość umowy:  1.268.252,34 PLN brutto

Wykonawca: DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice

Część II  

Wartość umowy:  9.229.570,09 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp. J., Sosnowiec (Partner)

 

Zadanie 15            Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu

Część I                  

Wartość umowy: 787.254,18 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp. J., Sosnowiec (Partner)

Część II                  

Wartość umowy: 4.612.364,70 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o.

 

Zadanie 16            Modernizacja kanalizacji sanitarnej   na Osiedlu Adama i Sosnowa 

Część I                  

Wartość umowy: 5.593.960,45 PLN brutto

Wykonawca: PIB EKOBUD Sp. z o.o., Katowice

Część II

Wartość umowy: 3.978.252,92 PLN brutto

Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa

 

Zadanie 17            Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Kosmicznej

Wartość umowy: 280.205,92 PLN brutto

Wykonawca: SIB S.C., Przyszowice

 

Zadanie 18            Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej

Część I                  

Wartość umowy: 3.200.254,75 PLN brutto

Wykonawca: DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice

Część II                 

Wartość umowy: 4.211.268,96 PLN brutto

Wykonawca: HAMER Sp.J., Kraków

Część III                

Wartość umowy: 3.186.692,02 PLN brutto

Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa

Część IV                

Wartość umowy: 783.090,18 PLN brutto

Wykonawca:  Konsorcjum SENIBUD Sp. z o.o., Katowice (Pełnomocnik) i VOLTAR SYSTEM Sp. z o.o., Katowice

Część V                

Wartość umowy: 641 614,37 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Podlesie

Zadanie 19            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły

Wartość umowy: 3.598.114,08 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 20            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, Ogrodzińskiego, Krupińskiego, Zabłockiego

Wartość umowy: 1.608.427,77 PLN brutto

Wykonawca: AQUA-SYSTEM Sp. z o.o., Bielsko-Biała

 

Zadanie 21            Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy

Wartość umowy: 1.955.678,33 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 22            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego,  Kalinowej, Czeremchowej

Część I                  

Wartość umowy: 3.978.545,06 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum: ERGOPOL Sp. z o.o., Katowice (Lider) i DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice (Partner)

Część II       

Wartość umowy: 698.722,85 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Część III

Wartość umowy: 2.206.353,41 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum: MOSTSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A., Gliwice (Lider) i PRINŻ S.A. Holding, Katowice (Partner)

Część IV

Wartość umowy: 1.759.812,91 PLN brutto

Wykonawca: DROBET Sp. z o.o., Wola Filipowska

Częśc V

Wartość umowy: 2.441.501,05 PLN brutto

Wykonawca: TELGAZ Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 23            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dziewanny, Wilczewskiego

 

Zadanie 24            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Storczyków, Hortensji, Tulipanów

Zadanie 26            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sasanek, Przebiśniegów, Zachodniej

Wartość umowy: 2.962.812,84 PLN brutto

Wykonawca: PRInż S.A., Katowice

 

Zadanie 25            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego

Część I                  

Wartość umowy: 2.169.197,68 PLN brutto

Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa

Część II                 

Wartość umowy: 96.479,48 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Część III 

Wartość umowy: 5.982.635,92 PLN brutto

Wykonawca: ZRIB Zygmunt Seweryn, Międzybrodzie Bialskie

 

Zadanie 27            Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny

Wartość umowy: 1.669.619,74 PLN brutto

Wykonawca: INSTBUD Sp.J., Gdów

 

Zadanie 28            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego

Część I                  

Wartość umowy: 64.652,74 PLN brutto

Wykonawca: DUO Sp. z o.o., Sosnowiec

Część II

Wartość umowy: 676.459,45 PLN brutto

Wykonawca: JERZY WÓJCIK, Katowice

 

Zadanie 29            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej

Wartość umowy: 898.874,42 PLN brutto

Wykonawca: SIB S.C., Przyszowice 

 

Zadanie 30            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Berberysów

Wartość umowy: 841.702,00 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 31            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tunelowej

Wartość umowy: 4.612.364,70 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 32            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza

Wartość umowy: 2.762.273,08 PLN brutto

Wykonawca: OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 33            Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej

Wartość umowy: 1.168.148,96 PLN brutto

Wykonawca: INSBUD Sp. z o.o.

 

Zadanie 34            Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera

Wartość umowy: 1.393.933,53 PLN brutto

Wykonawca: DROBET Sp. z o.o., Wola Filipowska

 

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Panewniki

Zadanie 35            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej

Wartość umowy: 6.682.990,98 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 36            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wapiennej

Wartość umowy: 539.405,96 PLN brutto

Wykonawca: DUO Sp. z o.o., Sosnowiec

 

Zadanie 37            Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Panewnickiej i Bałtyckiej

Wartość umowy: 1.140.930,76 PLN brutto

Wykonawca: TELGAZ Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 38            Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szadoka, Kombajnistów

Wartość umowy: 3.936.000,00 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum REMETKOR-BIS Sp. J., Sosnowiec (Lider) i SANIREM Sp. z o.o., Sosnowiec (Partner)

 

Zadanie 39            Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała

Wartość umowy: 30.007.596,74 PLN brutto

Wykonawca: SYNKRET Sp. z o.o., Bytom

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała

Zadanie 40            Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Szabelnianej

Wartość umowy: 2.549.337,69 PLN brutto

Wykonawca: OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

 

 

Usługi:

Zadania realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

FAZA I

Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II"

Wartość umowy: 1 676 524,00 PLN brutto

Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań

 

Działania informujące i promujące dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II"

Wartość umowy: 169 268,90 PLN brutto

Wykonawca: FORMIND S.C. W.Domanik, M.Leśnik, Chorzów

 

FAZA II

Zadanie 41    

Działania informujące i promujące dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice

- Etap II - Faza II"       

Wartość umowy: 420 889,19 PLN brutto

Wykonawca: Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o., Katowice

 

 

  Fundusz Spójności i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Informacje o Funduszu Spójności i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdziesz tutaj.